Աբովյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  6500Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  525Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 9001052015955000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  1500Ամսական  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար  15000Տարեկան  Ընտրել
1145Գ լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար/Աբովյան  50000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ աբ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26 մինչև 50 քմ)  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1140Գ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1147Ե խ) Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն  60000Տարեկան  Ընտրել
1148 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1149Ա1 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900105000070100000Տարեկան  Ընտրել
1149. Համայնքի վարչական տարածքում քաղ. հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
11371 դ) Աբովյան Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052010746500Եռամսյակային  Ընտրել
11372 դ)Առինջ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052040456500Եռամսյակային  Ընտրել
11373 դ)Արամուս Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052050426500Եռամսյակային  Ընտրել
11374 դ)ԲալահովիտՀամայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052060406500Եռամսյակային  Ընտրել
11375 դ)Գեղաշեն Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052090446500Եռամսյակային  Ընտրել
11376 դ)Գետարգել Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052290426500Եռամսյակային  Ընտրել
11377 դ)Կաթնաղբյուր Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052150416500Եռամսյակային  Ընտրել
11378 դ)Մայակովսկի Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052223026500Եռամսյակային  Ընտրել
11379 դ)Պտղնի Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052252976500Եռամսյակային  Ընտրել
1137+ դ)Վերին Պտղնի Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052310486500Եռամսյակային  Ընտրել
1137- դ)Կամարիս Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052160496500Եռամսյակային  Ընտրել
11381 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Աբովյան/ 900105201140525Օրական  Ընտրել
11382 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Առինջ/ 900105204334525Օրական  Ընտրել
11383 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Արամուս/ 900105205356525Օրական  Ընտրել
11384 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Բալահովիտ/ 900105206339525Օրական  Ընտրել
11385 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Գեղաշեն/ 900105209333525Օրական  Ընտրել
11386 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Գետարգել/ 900105229323525Օրական  Ընտրել
11387 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Կաթնաղբյուր/ 900105215330525Օրական  Ընտրել
11388 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Մայակովսկի/ 900105222344525Օրական  Ընտրել
11389 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Պտղնի/ 900105225339525Օրական  Ընտրել
113810 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/Վերին Պտղնի/ 900105231337525Օրական  Ընտրել
11389. ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար/կամարիս/ 900105216338525Օրական  Ընտրել
11391 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/Աբովյան 900105201546200000Տարեկան  Ընտրել
11392 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/Արամուս 900105205414200000Տարեկան  Ընտրել
11393 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/Բալահովիտ 900105206347200000Տարեկան  Ընտրել
11394 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար/Վերին Պտղնի 900105231436200000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ1 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Աբովյան 900105201587100000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ2 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Առինջ 900105204383100000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ3 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Բալահովիտ 900105206438100000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ4 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Պտղնի 900105225404100000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ5 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Վերին Պտղնի 900105231352100000Տարեկան  Ընտրել
11421 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար/Աբովյան 9001052016111500Ամսական  Ընտրել
11422 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար/Առինջ 9001050028111500Ամսական  Ընտրել
11423 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար/Բալահովիտ 9001052064041500Ամսական  Ընտրել
11424 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար/Կաթնաղբյուր 9001050027611500Ամսական  Ընտրել
1140Գ6 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Մայակովսկի 900105222401100000Տարեկան  Ընտրել
11425 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար/Պտղնի 9001052253881500Ամսական  Ընտրել
11426 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար/Վերին Պտղնի 9001052313451500Ամսական  Ընտրել
11441 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար/Աբովյան 90010520162915000Տարեկան  Ընտրել
11442 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար/Առինջ 90010520441715000Տարեկան  Ընտրել
1145Գ2 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար/Առինջ 90010500298550000Տարեկան  Ընտրել
11372. դ)Առինջ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052043006500Եռամսյակային  Ընտրել
11373. դ)Արամուս Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052053236500Եռամսյակային  Ընտրել
11374. դ)ԲալահովիտՀամայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052063056500Եռամսյակային  Ընտրել
11376. դ)Գետարգել Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052293076500Եռամսյակային  Ընտրել
11375. դ)Գեղաշեն Համայնքի տարածքում խախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052093096500Եռամսյակային  Ընտրել
11377. դ)Կաթնաղբյուր Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052153146500Եռամսյակային  Ընտրել
11378. դ)Մայակովսկի Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052220476500Եռամսյակային  Ընտրել
11379. դ)Պտղնի Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052253056500Եռամսյակային  Ընտրել
1137; դ)Վերին Պտղնի Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052313036500Եռամսյակային  Ընտրել
1137, դ)Կամարիս Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052163126500Եռամսյակային  Ընտրել
1137) դ)Կաթնաղբյուր Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052153066500Եռամսյակային  Ընտրել
1137( դ)Մայակովսկի Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052223106500Եռամսյակային  Ընտրել
1137* դ)Պտղնի Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052250406500Եռամսյակային  Ընտրել
1137& դ)Պտղնի Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9001052253136500Եռամսյակային  Ընտրել
1140Գ7 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Արամուս 900105205398100000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ8 -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար/Վերին Պտղնի 900105231360100000Տարեկան  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ